Woord van de voorzitter

februari 2018

 
                  
Goede Bondsvrienden

Als deze Echo in handen krijgt, is het al volop lente en hopelijk kan je er met volle teugen van genieten, want we hebben de zon heel hard nodig na een (te) lange winter! Dit jaar wordt een feestjaar voor onze Gezinsbond want we bestaan hier ter plekke precies 90 jaar. De ‘Bond van Kroostrijke gezinnen’ zoals die in 1928 heette, werd hier op zondag 3 juni om 15u in de Meisjesschool – het huidige KSA-heem- opgericht. Nog altijd blijft de missie van toen dezelfde: de welvaart en het welzijn van onze gezinnen op alle mogelijke manieren  bevorderen! Uiteraard vandaag vertaald op eigentijdse manier.
Een werkgroep binnen ons bondsbestuur stak de koppen bij elkaar om enkele voorstellen te doen om dit jubileumjaar niet onopgemerkt te laten voorbijgaan. Het bondsbestuur werkte de voorstellen verder uit en vulde die aan. We besloten om ons niet te beperken tot één grote activiteit maar op al onze activiteiten ons jubileum zoveel mogelijk in de kijker te plaatsen. Toch enkele extra’s! Vooreerst ontvangen alle bondsgezinnen een kleine, maar fijne attentie via onze wijkverantwoordelijken. Uitkijken dus wat er straks in jouw bus valt …. Onze kermisrommelmarkt krijgt ook weer een optreden dat ongetwijfeld het kermisgebeuren en de gezelligheid op ons zonneterras voor het Gemeentehuis in de verf zal zetten!  Op zondag 30 september brengt het koor De Colores uit Torhout hun jubileumconcert  in de St.-Michielskerk onder het thema: “ …Of zal ik over de Liefde zingen ?”  Een beter thema kunnen we toch niet bedenken als we het gezin en onze gezinsvereniging willen bezingen!  Een groep van 60 zangers, onder wie ook enkele bondsleden, ondersteund door  zes muzikanten en sopraan Inge Zutterman brengen een gevarieerd programma, de mooiste liederen die het koor in z’n 40 jarig bestaan heeft gezongen! Na het concert dat in samenwerking met de Dienst Cultuur wordt georganiseerd, heffen we het (gratis) glas op 90 jaar Gezinsbond! Ik hoop oprecht velen daar te mogen verwelkomen!    Al onze leden zullen het dit jaar geweten hebben: niettegenstaande haar hoge  leeftijd is de Gezinsbond in Ichtegem kicking and alive!

Willy Hosten, voorzitter
April 2018

                 
Terug